Cybersecurity Strategisch Advies & Projecten


Achtergrond en ervaring

Opleiding: H.T.S. Technische Natuurkunde Fontys Eindhoven  Bachelor of Science

Werkervaring:

Fox-IT (5 jaar) : https://www.fox-it.com

Bij Fox-IT heeft Hans als senior consultant de strategische relatie met verschillende overheidsklanten op- en uitgebouwd. Hans bij Fox-IT meegewerkt aan verschillende cybersecurity projecten bij klanten. 

TNO (4 jaar): http://www.tno.nl

Bij TNO Information & Communication Systems heeft Hans een aantal Europese aanbestedingen voor mantelcontracten met ministeries tot stand gebracht. Hij heeft zich ingezet om de relatie van TNO-ICT met verschillende ministeries en de politie te versterken. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met projecten op de gebieden data mining, ICT-veiligheid en cyber security. 

Siemens Nederland (9 jaar): http://www.siemens.nl

Bij Siemens heeft Hans in de ICT projecten gezeten.

Bij Siemens heeft Hans leiding gegeven aan het tot stand komen van grote tenders voor verschillende ministeries. Hij heeft hiervoor veel samengewerkt met andere Nederlandse (en buitenlandse) bedrijven. Hans heeft bij Siemens Nederland altijd aan security en ICT projecten gewerkt. Belangrijke klanten waren het International Criminal Court (ICC) en de Ministeries van Defensie en Economische Zaken.

Hans heeft verder bij Siemens ook het Defensieproject "Ballistisch Meteostation" vanaf aanbesteding tot oplevering geleid.

Ministerie van Defensie (9 jaar): http://www.defensie.nl

Hans heeft bij Defensie (het Marine Elektronisch en Optisch bedrijf) gewerkt als technisch expert op gebied Optronica. Hier heeft hij onder meer database software (DBase3+ en Clipper) ontwikkeld voor een onderhoudsregistratie-systeem. Hans heeft hier later ook management ervaring opgedaan als manager van de Business Unit Optronica. 

Fokker Aircraft B.V. (3 jaar)

Bij Fokker heeft Hans gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe (non destructieve) methodes om vliegtuigconstructies te testen.